Yhdessäohjautuvassa tiimissä ei ole yhtä vastuuhenkilöä, vaan tiimi itsessään on vastuussa. Tällaisessa tiimissä jokainen saa tarttua toimeen, kun kokee jonkin asian tarvitsevan kehittämistä. Tiimin sisäiset käytännöt luodaan yhdessä, eikä asioita päättämään tarvita esihenkilöä. Koulutuksessa neuvotaan alusta alkaen, miten esihenkilötön tiimi toimii ja kehittää itseään, kunnes voi toimia itsenäisesti. Koulutus sopii myös tiimeille, joissa halutaan keventää esihenkilön työpanosta ja jakaa johtajuutta sekä itseohjautuvuutta tiimin jäsenten kesken.

Valmennuksen jälkeen sinulla on työkalut, joiden avulla voit muuntaa tiimisi vastaamaan nykyajan työelämän vaatimuksia. Nopeasti muuttuva ympäristö vaatii nopeaa ja jatkuvaa reagointia arjessa. Jos tiimi ei tiedä miten toimitaan tai päätöksenteko aiheuttaa pullonkauloja toimintaa, pitää tiimin rakennetta ketteröittää. Ketterä tiimi reagoi nopeasti ja muuttuu ilman erillistä muutosprosessia – jatkuvasti.

Haluatko tietää lisää, ota yhteyttä – yhteistiedot sivun alalaidassa

Kenelle

  • Yrityksille, joissa halutaan purkaa kankeaa hierarkiaa ja ketteröittää tekemistä
  • Tiimeille, joissa on liikaa pullonkauloja tai byrokratiaa
  • Uusille tiimeille, jotka pohtivat miten organisoitua
  • Start-Upeille, joissa alkavat kasvukivut ja tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä
  • Organisaatiolle, jossa henkilöstön hyvinvointi on laskenut ja kaivataan muutosta

Tavoitteet

  • Ymmärrät tiiminne lähtötilanteen yhteisöohjautuvuuteen
  • Osaat määritellä tiiminne yhdessäohjautuvuuden tavoitetilan
  • Opit käytännön keinoja kehittää tiimin jäseniä saavuttaaksenne tavoitetilan
  • Näet viestinnän ja kommunikaation tärkeyden tiimin olemassaololle

Valmennusta voi parantaa suorittamalla ensin itse- ja yhteisöohjautuvuuden testin, joilla kartoitetaan tiimin alkutilaa. Testin pohjalta voimme räätälöidä jo ennakkoon ja valmistella harjoituksia, jotka palvelevat tiimiä parhaiten. Valmennuksen pohjalla on Karl-Johanin kehittämä itseorganisoituvan tiimin malli. Mittari sijoittaa tiimin suhteessa malliin ja antaa selkeämmät lähtöpisteet ja toimenpiteet, joilla tiimityötä voidaan parantaa.