Karl-Johan on kerännyt kokemusta IT-alalta 20 vuotta, jonka aikana hän on toiminut monissa eri rooleissa. Ketterien projektien vetovastuu yhdistettynä suunnitteluun it-arkkitehdin roolissa antoi eturivin paikan toimia osana itseohjautuvia tiimejä.

 • Karl-Johan on kirjoittanut kirjan ja tuottanut verkkokurssin yhteisöohjautuvuudesta aiheen. Yhdessäohjatuva tiimi. Kyseessä on käytännön työkalu tiimeille jakaa johtajuutta tai siirtyä kohti ketterämpää toimintamallia. Verkkokurssin
 • Karl-Johan on fasilitoi Yhteisöohjautuvuus Meetupia, jossa kokoontuu kiinnostuneet ja osaajat Tealin sekä yhteisöohjautuvuuden suhteen.

Karl-Johan ymmärtää sekä digitaalisen maailman hyödyt ja mahdollisuudet että modernin työelämän vaatimukset ja ihmisten erilaisuuden. Hän on täydellinen opas tulevaisuuden työelämään ja työkulttuurin päivitykseen nykypäivään.

Työhistoria

Yrittäjänä omassa yrityksessä Karlex Oy
Konsultoi ja valmentaa organisaatioita ketteryyden, jaetun johtajuuden ja itseohjautuvuuden sekä työkalujen ja it-järjestelmien sujuvan käytön suhteen.

Toimitusjohtajana kansainvälisessä yrityksessä Accost Developers 2020-2021
Toimi koordinaattorina yrityksessä ja ”koutsina” kehittäjille, joita vuokrataan tai haetaan Suomen markkinoille paikkaamaan koodaripulaa.

Katsomalla alla olevaa kuvaa ymmärrät, että pelkkä työhistoria ei kerro kaikkea. Olen työuran rinnalla kulkenut vapaaehtoisorganisaatioiden mukana mahtavaa polkua, joka on muovannut minusta tämän henkilön joka olen nyt.

Digital Illustrated, Teknologiakonsultti: 2021 – 2019
Teknologiakonsulttina toimiminen tarkoittaa kykyä vaihtaa roolia arkkitehdin, scrum masterin ja konsultin tai kehittäjän välillä tarvittaessa. Kaikki projektit tehtiin Microsoft 365, Power Platformia tai Azurea hyväksi käyttäen. Itsenäinen rooli ja mahdollisuus skaalata yrityksen toimintaa ketteryyden ja tiimien avulla.

Tieto, Senior Solution Architect: 2019 – 2015
Teknisessä arkkitehtiroolissa sekä scrum masterina toimiminen loi vankan pohajn it-projektin johtamiseen. Projektit tehtiin SharePointia, Office 365:ttä ja Azurea hyväksi käyttäen. Kehittäjän rooli oli aluksi vahva, mutta vaihtui nopeasti yleiseen arkkitehtuurin suunnitteluun ja projektinjohtoon. Rooli tuki osaston liiketoimintastrategiaa roolipohjaisessa organisaatiossa. Yhteistyö Baltian lähitiimien ja Intian etätiimien kanssa oli arkipäivää.

Anders Innovations: Senior Solutions Architect 2015 – 2014
Tekninen arkkitehtirooli ja scrum masterina toimiminen SharePoint ja Office 365 projekteissa. Roolissa timittaan kuin itsenäinen yrittäjä ja rakennettiin uutta teknologiatarjoamaa yritykselle.

Affecto, Senior Developer / Software Designer: 2014 – 2007
Kehittäjän ja arkkitehdin rooli SharePoint ja ASP.NET projekteissa. Työ koulutti kohti Scrum Masterin roolia. Projektien johtaminen ja uusien kehittäjien mentorointi kuuluivat työnkuvaan. Toimiminen senior-roolissa tiimissä ja sisäisen tuotekehityksen tukeminen ja toteuttaminen olivat myös osa roolia.

Digium, Software Designer harjoittelija: 2007
Kehittäjänä toimiminen, annettujen työtehtävien toteuttaminen ASP:lla ja itsenäisen sovelluskehityksen harjoittelu. Työ oli yrityksen oman tuotteen tuotekehitystä ja toteutusta.

Johnson Diversey Ltd, Helpdesk: 2005
Teknisessä palvelutuki roolissa toimiminen ja orientoituminen työelämään.

Nuorkauppakamari

Airiston Nuorkauppakamari, Suomen Nuorkauppakamarit
Aktiivinen rooli vuodesta 2012 lähtien kansainvälisessä aktiivisten kansalaisten järjestössä. Jäsenyys ja erilaiset virat vaativat toimimasta johtajana ja vastuutehtävissä. Rooleissa kerääntyi kokemus yhteistyöstä, motivoimisesta ja erilaisten ihmisten johtamisesta. Kokemusta kertyi myös konferenssien ja muiden tapahtumien järjestämisestä isolle yleisölle.

Kansallinen viestintä ja IT-järjestelmät: Suomen Nuorkauppakamarit 2020 – 2019
Muutosjohtamisen taitojen kehittämistä tuoden 2500 vapaaehtoisorganisaation käyttäjää Office 365 teknologian pariin. Intranetin rakentaminen ja jalkauttaminen Suomen Nuorkauppakamarit jäsenistölle ja ostajana toimiminen räätälöidyissä sovelluksissa. 20 hengen virtuaalitiimin johtaminen viestinnän osalta kansallisesti sekä ohjaten alueorganisaatioita ja sidosryhmälehden tuottamista.

IT-johtajan roolit: 2018 – 2013
Kehittäen ja johtaen alueellista ja kansallista IT-työskentelyä ja järjestelmiä. Virka sisälsi ”kädet savessa” työtä sekä korkean tason suunnittelua ja strategista johtamista.

Johtajuuspolku: 2017 – 2015
Paikallisyhdistyksen johtaminen ja puheenjohtajana toimiminen. Yhdistyksen virallisena edustajana toimiminen alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa ja konferensseissa.

Koulutus

Muu aktiivisuus

 • Affecto Finland Oy Paras hanke 2012, projektin päätekijä
 • Affecto Finland Oy, Turun konttori, henkilöstökerhon hallitus, 2008 – 2011
 • IT-Tradenomit ry:n hallitus, 2009-2010
 • Airiston Nuorkauppakamari, Vuoden Tulokas 2012
 • Airiston Nuorkauppakamari, Hallitus: Webmaster 2013
 • Suomen Nuorkauppakamarit, R-ITM, Alueellinen Tietohallintopäällikkö 2014
 • Suomen Nuorkauppakamarit, Kansallinen Webmaster 2014
 • Tradenomiliiton valtuusto 2014 – 2017
 • Airiston  Nuorkauppakamari, Hallitus: Varapuheenjohtaja 2015
 • Airiston Nuorkauppakamari, Hallitus: Puheenjohtaja 2016
 • Shift r.y., Hallitus: Rahastonhoitaja (CFO) 2015 – 2016
 • Shift Business Festivaali, Lippujärjestelmä Lyytin vastuuhenkilö 2015 – 2016
 • Airiston Nuorkauppakamari, Hallitus: Viime vuoden puheenjohtaja 2017 (IPP)
 • Suomen Nuorkauppakamarit, A:n aluevaalikokouksen kokouspäällikkö 2017
 • Suomen Nuorkauppakamarit, N-ITM, Tietohallintopäällikkö 2018
 • Suomen Nuorkauppakamarit, Keskusliitto, kansallinen päällikkö 2019, viestintä
 • Lemon Vesiosuuskunnan hallitus 2017-2019
 • Suojelujohtaja 2018-2019, Tiedon Turun konttori
 • Suomen Nuorkauppakamarit, Senior Advisor Office 365, viestintätiimi 2020
 • Tradenomiliiton valtuusto 2020 – 2021

Harrastukset

 • CrossFit
 • Lumilautailu
 • Nuorkauppakamari
 • Jooga
 • Avanto-/talviuinti