Arvioi oman yrityksesi taloudelliset hyödyt kun siirryt yhteisöohjautuvaan malliin. Tämän palkkalaskuri pohjautuu perinteisen yrityksen muuttamiseen yhteisöohjautuvaksi. Yrityksessä toimii erikseen laskutettavat työntekijät ja tämän lisäksi työnjohtajia tai asiakaspalvelijoita, jotka eivät tee itse työtä, josta asiakasta laskutetaan.

Olen tekemässä seuraavaksi laskuria, jonka lähtökohtana on yritys, jossa ei ole asiakaspalvelijoita. Tällöin yhteisöohjautuvuudella poistetaan vaihtuvuutta ja laskurilla lasketaan siitä aiheutuvia kustannuksia.

 

  Keskimääräinen palkka €/kk 3000
  Keskimääräinen laskutettava tuntiveloitus 50 €
  Työntekijöiden määrä yhteensä 13
  Asiakaspalvelijoiden määrä 2
  Työnjohtajien määrä 2
  Oletettu tehokkuuden kasvu tarkoittaa sitä, että kun sama henkilö tekee esimerkiksi sekä asiakaspalvelua että itse työtä, ei kulu aikaa tiedonsiirtoon. Kun asiakaspalvelija tekee 150h/kk ja samat työt jaetaan muille työntekijöille, pitää heidän vähentää laskutettavan työn määrää (laskutusaste). Kuitenkaan 150h ei jaeta tasan, vaan oletuksena tehokkuuden kasvu on 25% eli neljännes asiakaspalvelun käyttämistä tunneista menee viestintään muiden kanssa ja tämä jää pois.
  Oletettu tehokkuuden kasvu %
  Yhteisöohjautuvuuden prosentuaalinen arvo 100 tarkoittaa esihenkilöttömyyttä, kun esimerkiksi 25 tarkoittaa pieniä muutoksia organisaatiossa.

  Enemmän tuottoa yhteisöohjautuvuudella

  Kuukaudessa Vuodessa 3 vuodessa
  35 625 t€ 135 625 t€ 735 625 t€
   
  Yrityksen luvut Perinteinen yritys Yhteisöohjautuva yritys
  Yhteisöohjautuvuuden % %
  Laskutettavien työntekijöiden määrä 9 11
  Laskutusaste Jokainen laskuttava työntekijä tekee 150 laskutettavaa tuntia kuukaudessa 65%
  Laskuttava työntekijä tekee 65 laskutettavaa tuntia kuukaudessa
  Asiakaspalvelijoiden keskimääräinen palkka
  % keskimääräisestä palkasta
  80% €/kk
  Työjohtajien keskimääräinen palkka
  % keskimääräisestä palkasta
  120% €/kk
  Palkkakustannukset 39 000 €/kk 39 000 €/kk
  Laskutuksen tulot 67 500 €/kk 103 125 €/kk
  Tuotto 28 500 €/kk 64 125 €/kk
  Näytä enemmän