Arvioi oman yrityksesi taloudelliset hyödyt kun siirryt yhteisöohjautuvaan malliin. Tämän palkkalaskuri pohjautuu perinteisen yrityksen muuttamiseen yhteisöohjautuvaksi. Yrityksessä toimii erikseen laskutettavat työntekijät ja tämän lisäksi työnjohtajia tai asiakaspalvelijoita, jotka eivät tee itse työtä, josta asiakasta laskutetaan.

Olen tekemässä seuraavaksi laskuria, jonka lähtökohtana on yritys, jossa ei ole asiakaspalvelijoita. Tällöin yhteisöohjautuvuudella poistetaan vaihtuvuutta ja laskurilla lasketaan siitä aiheutuvia kustannuksia.

 

  Keskimääräinen palkka

  €/kk

  3000

  Keskimääräinen laskutettava tuntiveloitus

  50 €

  Työntekijöiden määrä yhteensä

  13

  Asiakaspalvelijoiden määrä

  2

  Työnjohtajien määrä

  2

  Oletettu tehokkuuden kasvu tarkoittaa sitä, että kun sama henkilö tekee esimerkiksi sekä asiakaspalvelua että itse työtä, ei kulu aikaa tiedonsiirtoon. Kun asiakaspalvelija tekee 150h/kk ja samat työt jaetaan muille työntekijöille, pitää heidän vähentää laskutettavan työn määrää (laskutusaste). Kuitenkaan 150h ei jaeta tasan, vaan oletuksena tehokkuuden kasvu on 25% eli neljännes asiakaspalvelun käyttämistä tunneista menee viestintään muiden kanssa ja tämä jää pois.

  Oletettu tehokkuuden kasvu

  %

  Yhteisöohjautuvuuden prosentuaalinen arvo 100 tarkoittaa esihenkilöttömyyttä, kun esimerkiksi 25 tarkoittaa pieniä muutoksia organisaatiossa.

  Enemmän tuottoa yhteisöohjautuvuudella

  Kuukaudessa

  Vuodessa

  3 vuodessa

  35 625 t€

  135 625 t€

  735 625 t€

   

  Yrityksen luvut

  Perinteinen yritys

  Yhteisöohjautuva yritys

  Yhteisöohjautuvuuden %

  %

  Laskutettavien työntekijöiden määrä

  9

  11

  Laskutusaste

  Jokainen laskuttava työntekijä tekee 150 laskutettavaa tuntia kuukaudessa

  65%
  Laskuttava työntekijä tekee 65 laskutettavaa tuntia kuukaudessa

  Asiakaspalvelijoiden keskimääräinen palkka
  % keskimääräisestä palkasta

  80% €/kk

  Työjohtajien keskimääräinen palkka
  % keskimääräisestä palkasta

  120% €/kk

  Palkkakustannukset

  39 000 €/kk

  39 000 €/kk

  Laskutuksen tulot

  67 500 €/kk

  103 125 €/kk

  Tuotto

  28 500 €/kk

  64 125 €/kk

  Näytä enemmän