Teknisessä työskentelyssä tarvitaan taitoa reagoida ongelmiin ja muuttuviin tilanteisiin projektin aikana. Scrum antaa peruskäsitteet ja reunaehdot projektin toiminnalle, mutta teknisessä työssä kiireen keskellä tarvitaan vielä selkeämpiä taitoja käyttää ketterää projektimenetelmää ohjelmoinnin piirissä. Kun halutaan pohtia ympäristöjen määrä, testaussykli ja yhdistää niihin nopea asennus tuotantoon, ei perinteinen Scrum-koulutus riitä. Teknologia asettaa määrätyt vaatimukset jatkuvalle kehitykselle ja integraatiolle.

Projektin tyyppi vaikuttaa paljon Scrumin käytännön tehtäviin. Onko teknologiassa käytössä CI/CD pipelinet, kuka testaa tai on vastuussa mistä asioista. Kun halutaan toimittaa oikeasti toimintokohtaisesti it-järjestelmää, täytyy Definition of Donea soveltaa useilla eri tasoilla Epic, Product Backlog ja Sprint Backlog. 15 vuoden ketterien it-projektitoimituksen kokemuksella on merkitystä.

Haluatko tietää lisää, ota yhteyttä – yhteystiedot sivun alalaidassa

Tavoitteet

  • Ymmärrät milloin Scrumin pitää joustaa ja milloin ei ikinä saa joustaa
  • Hallitset tekniset käytännön asiat, asennukset ja CI/CD pipelinet sulautettuna projektimalliin
  • Tunnistat työskentelymallit R&D-, tuotekehitys- ja toimitusprojektien välillä
  • Osaat valita turvallisen/hitaan ja nopean toimituksen väliltä