Valmennus auttaa tunnistamaan omia riittämättömyyden tunteita jotka nousevat pintaan mm. työstressinä. Valmennus avaa ymmärrystä siitä, millä tavalla suhtautuminen omaan työhön ja työtovereihin vaikuttaa riittämättömyyden tunteen syntymiseen. Valmennus käsittelee jaetun johtajuuden näkökulmasta tiimin ja sen jäsenten vastuita näiden tunteiden käsittelijöinä. Tiimi toimii yhdessäohjautuvasti myönteisen vuorovaikutuksen takia.

Valmennuksen aikana jokainen saa tietoisen mahdollisuuden ymmärtää, mitkä riittämättömyyden tunteeseen liittyvät tekijät ovat tiimin tavoitetilan saavuttamisen edessä. Valmennuksessa tarjotaan käytännön keinoja kehittää tiimin jäseniä saavuttamaan tavoitetila ja nähdä käytännön harjoitusten kautta turvallisen ja myötätuntoisen viestinnän ja kommunikaation tärkeys tiimin olemassaololle.

Valmennuspäivä auttaa ymmärtämään, millä tavalla myötätunnon puute on työhyvinvoinnin este. Koulutuspäivä antaa käytännöllisiä työkaluja siihen, millä tavalla voimme kohdata itsemme ja toisemme myötätuntoisesti hyväksyen. Keskiössä ovat kehollisuus ja kommunikaatio, joka on tiimityön perusta. Ymmärtämällä tiimityön olemusta ja itseämme, kykenemme muuttamaan haitallisia ajattelu- ja toimintamallejamme.

Haluatko tietää lisää, ota yhteyttä – yhteystiedot sivun alalaidassa

Kenelle

  • Tiimeille, joissa esiintyy riittämättömyyden tunnetta
  • Organisaatioille, joissa on jatkuvasti kiireen olemus
  • Yrityksille, joissa alkaa muodostua kuppikuntia
  • Yhteisöille, joissa halutaan poistaa vastuun siirtelyä ja parantaa yhteishenkeä

Tavoitteet

  • Ymmärrät miksi myötätunnon puute on työhyvinvoinnin este
  • Tunnistaa omia ja muiden rajoittuneisuuksia, joiden takia aiheutuu konflikteja
  • Saada käytännön työkaluja kohdata itsemme ja toisemme myötätuntoisesti hyväksyen
  • Keinoja harjoitella muuttamaan haitallisia ajattelu- ja toimintamallejamme