Yhteisöohjautuvuus : Ihmiset johtajuuskulttuureissa

Kirja julkaistaan painettuna teoksena sekä e-kirjan suurimpiin palveluihin (mm. Adlibris, Booky) sekä äänikirjana palveluihin Storytell, Nextory, BookBeat.

Helmikuussa 2023 julkaistavan kirjan tarkoituksena on nostaa esille ihmisten todellinen erilaisuus, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan tekemisten taustalla. Kirja esittelee yleisen tavan kategorisoida ja yhdistää ihmisten erilaisia piirteitä. Malli ei ole ainut tai aukoton, mutta erittäin käytännöllinen kaikessa arkipäivän tekemisessä, johtamisessa ja yhteistyössä.  

Lue artikkeli aiheesta https://johtajuushakkeri.fi/oletko-lintu-vai-kala/

Yhteisöohjautuvuus : Jaettu johtajuus

Osta painettu kirja | Osta e-kirja ja äänikirja | Kuuntele palvelussa Storytell, Nextory ja BookBeat.

Jaettu johtajuus on yhdessä tekemistä.  
 
Perinteisessä johtamisessa keskitytään etsimään syyllistä, kun nykyaikaisessa johtamisessa  ratkaisun etsimiseen. Johtamalla ilman syyllistämistä annetaan työntekijöille tilaa kokeilla uusia asioita ja kynnys tehdä päätöksiä madaltuu. Nykyajan informaatioteknologian avulla ratkaisuja jaetaan riippumatta ajasta ja paikasta. Työkalujen oikeanlainen käyttö yhdistettynä keskittymistä edesauttavaan ja sallivaan ilmapiiriin luo edellytykset johtamisen jakamiselle. Enää ei tarvita yhteen ihmiseen henkilöityvää johtamista. 

Kirjassa yhdistyy ketterän johtamisen menetelmät sekä epäonnistumisen sallivan johtamisen  ratkaisukeskeisyys. Vastuun pohtiminen on tärkeä osa johtajuutta, mutta ei syyllisen vaan ratkaisun näkökulmasta. Johtajuudessa pitää voida päästää irti itsekkäistä tarpeista olla oikeassa ja loistaa. Näin voidaan valjastaa kaikkien työntekijöiden synergia koko organisaation hyödyksi. Jaettu johtajuus kertoo modernista johtamisesta yksinkertaisessa muodossa.

Katso lisätietoja kirjasta osoitteesta www.jaettujohtajuus.fi

 

Yhteisöohjautuvuus : Yhdessäohjautuva tiimi

Osta painettu kirja | Osta e-kirja ja äänikirja | Kuuntele palvelussa Storytell, Nextory tai BookBeat .

Ryhmän pitäisi työskennellä tiiminä, mutta yksi tiimin jäsen ei ilmaannu palavereihin, toinen hoitaa kaikkien työt eikä tiimissä uskalleta antaa kenellekään kriittistä palautetta. Tavallisesti näitä ongelmia ratkoo esihenkilö. Entä jos tiimi työskentelee itseohjautuvasti, ilman esihenkilöä?

Itseohjautuva eli oikeammin yhdessäojautuvassa tiimissä työskentely haastaa sen jäsenet kasvamaan ihmisinä sekä ottamaan vastuun koko ryhmästä. Avainsanana on kommunikaatio.

Tämä kirja esittelee yhdessäohjautuvan tiimin mallin, jonka avulla tiimi voi askel askeleelta opetella työskentelyä ilman esihenkilöä sekä kehittää tiimin aiempia työskentelytapoja.

Mallin avulla aloimme ymmärtää, mistä tiimityössä on oikeasti kyse. Meiltä puuttui useita perusasioita, ja sen takia emme saaneet yhteistyötä toimimaan luonnollisesti tehtävien ympärillä. Keskittymällä oikeisiin asioihin korjasimme tiimin sisäisen kommunikoinnin ja voimme reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Startup-yrityksen henkilöstö

Katso lisätietoja kirjasta osoitteesta https://www.yhdessaohjautuvatiimi.fi/