Yhteisöohjautuvuus : Kestätkö ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin sinä

Osta painettu kirja | Osta e-kirja ja äänikirja | Kuuntele palvelussa Storytell, Nextory tai BookBeat

Mitä teet, kun tiimi ei toimi?

Tiimipalaverissa Duracell Doris heittelee kommentteja ja ärsyttää muita. Pehmo Pauli on hiljaa, kärsii väittelyistä ja riitaisasta tunnelmasta. Jahkailija Jaana kertoo mielipiteensä ja yrittää perustella, mutta Doris ei jaksa kuunnella. Käskijä Kallu jyrää muut asenteella Minä olen oikeassa”.

Tämä tiimi ei pysty yhteistyöhön. Esihenkilölläkin on suuria vaikeuksia saada tilanne rauhoittumaan ja keskustelun asialliseksi. Tuskin onnistuu. Aikaisempien kokemustensa perusteella hän ei jaksa kunnolla edes yrittää.

Näin ei tarvitsisi olla. Doriksella, Paulilla, Jaanalla ja Kallulla on kaikki mahdollisuudet yhteistyöhön, josta syntyy työpaikalla erinomaista tulosta ja innostava ilmapiiri. Heistä pitää vain saada parhaat puolet esiin – ja heidän tulee huomioida toistensa erilaisuus sekä käsittää, miksi tiimiin tarvitaan erilaisia ihmisiä kuin he itse.

Doris tuottaa uusia ideoita ja innostaa muita. Pauli kuuntelee kaikkia ja kannustaa. Jaana pohtii tarkkaan ehdotusten taustoja ja mahdollisuuksia. Kallu pitää tavoitteet ja budjetit kirkkaana mielessä. Erilaisuuden tuottamasta lisäarvosta syntyy tiimin voimavara. Tiimi kykenee toimimaan itseohjautuvasti ja esihenkilö osaamisineen voi siirtyä muihin tehtäviin, koska häntä ei enää tarvita tiimin johtamisessa.

Tämä kirja esittelee, miten tiimissä saadaan paras esiin eri ihmistyypeistä ja miten vältetään ihmisten erilaisuudesta johtuvat turhat riidat. Kirja toimii oppaana erityisesti esihenkilöttömyyteen pyrkiville tiimeille, mutta vinkit ovat helposti hyödynnettävissä myös perinteisissä organisaatioissa.

 

Yhteisöohjautuvuus : Jaettu johtajuus

Osta painettu kirja | Osta e-kirja ja äänikirja | Kuuntele palvelussa Storytell, Nextory ja BookBeat.

Jaettu johtajuus on yhdessä tekemistä.  
 
Perinteisessä johtamisessa keskitytään etsimään syyllistä, kun nykyaikaisessa johtamisessa  ratkaisun etsimiseen. Johtamalla ilman syyllistämistä annetaan työntekijöille tilaa kokeilla uusia asioita ja kynnys tehdä päätöksiä madaltuu. Nykyajan informaatioteknologian avulla ratkaisuja jaetaan riippumatta ajasta ja paikasta. Työkalujen oikeanlainen käyttö yhdistettynä keskittymistä edesauttavaan ja sallivaan ilmapiiriin luo edellytykset johtamisen jakamiselle. Enää ei tarvita yhteen ihmiseen henkilöityvää johtamista. 

Kirjassa yhdistyy ketterän johtamisen menetelmät sekä epäonnistumisen sallivan johtamisen  ratkaisukeskeisyys. Vastuun pohtiminen on tärkeä osa johtajuutta, mutta ei syyllisen vaan ratkaisun näkökulmasta. Johtajuudessa pitää voida päästää irti itsekkäistä tarpeista olla oikeassa ja loistaa. Näin voidaan valjastaa kaikkien työntekijöiden synergia koko organisaation hyödyksi. Jaettu johtajuus kertoo modernista johtamisesta yksinkertaisessa muodossa.

Katso lisätietoja kirjasta osoitteesta www.jaettujohtajuus.fi

 

Yhteisöohjautuvuus : Yhdessäohjautuva tiimi

Osta painettu kirja | Osta e-kirja ja äänikirja | Kuuntele palvelussa Storytell, Nextory tai BookBeat .

Ryhmän pitäisi työskennellä tiiminä, mutta yksi tiimin jäsen ei ilmaannu palavereihin, toinen hoitaa kaikkien työt eikä tiimissä uskalleta antaa kenellekään kriittistä palautetta. Tavallisesti näitä ongelmia ratkoo esihenkilö. Entä jos tiimi työskentelee itseohjautuvasti, ilman esihenkilöä?

Itseohjautuva eli oikeammin yhdessäojautuvassa tiimissä työskentely haastaa sen jäsenet kasvamaan ihmisinä sekä ottamaan vastuun koko ryhmästä. Avainsanana on kommunikaatio.

Tämä kirja esittelee yhdessäohjautuvan tiimin mallin, jonka avulla tiimi voi askel askeleelta opetella työskentelyä ilman esihenkilöä sekä kehittää tiimin aiempia työskentelytapoja.

Mallin avulla aloimme ymmärtää, mistä tiimityössä on oikeasti kyse. Meiltä puuttui useita perusasioita, ja sen takia emme saaneet yhteistyötä toimimaan luonnollisesti tehtävien ympärillä. Keskittymällä oikeisiin asioihin korjasimme tiimin sisäisen kommunikoinnin ja voimme reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Startup-yrityksen henkilöstö

Katso lisätietoja kirjasta osoitteesta https://www.yhdessaohjautuvatiimi.fi/