Tämä mittari tarjoaa yksinkertaisen ja nopean tavan hankkia tietoa organisaation yksittäisestä palvelutiimistä tai työryhmästä (esimerkiksi IT, HR, taloushallinto, markkinointi, osto, suunnittelu, kunnossapito, siivous). Tällaisten ryhmien ja asiantuntijatiimien saamat palautteet keskittyvät lähes aina yksittäisiin tilanteisiin tai asioihin, siksi kokonaisuuden näkeminen tuo selkeämmin esiin missä toimitaan laadukkaasti ja miten toimintaa pitäisi parantaa. Mittarissa on 25 kysymystä ja ne kattavat kolme aihealuetta: tiedonkulku ja vuorovaikutus, tavoitteista tuloksiin, tapa toimia. Arvion toiminnasta antavat erikseen ko. tiimin jäsenet ja tiimin sisäiset asiakkaat. Tulosten vertaaminen keskenään näyttää miten hyvin tiimi onnistuu tehtävässään ja mitä asioita ja toimintatapoja on syytä kehittää, jotta sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tässä mittarissa näkyy usein sisäisten asiakkaitten epäreaaliset odotukset verrattuna tiimin oman käsitykseen tehtävästään ja vastuistaan.

Saat tuloksen netistä suoraan itsellesi, jossa näkyvät kokonaisuus graafisesti, sisäisten asiakkaitten ja ryhmän jäsenten antamat numerot ja kirjalliset palautteet. Näistä saat melko tarkan kokonaiskäsityksen miten asiakkaat ja ryhmä itse kokevat ryhmän työskentelyn: mitkä alueet ovat vahvuuksia ja mitkä alueet edellyttävät eniten kehittämistä. Tulokset käsitellään ensin yhdessä korostaen että tavoitteena ei ole olla samaa mieltä kaikista asioista eikä löytää täydellistä toimintaa, koska sellaista ei ole olemassa. Tavoitteena on saada vahvistus ryhmän osaamiselle ja nostaa esiin tärkeimmät kehittäisen alueet, joiden avulla ryhmä voi tehostaa toimintaansa, vastata paremmin ryhmälle asetettuihin odotuksiin ja lisätä sisäisten asiakkaitten tyytyväisyyttä.

Sähköisen mittauksen hinta on vain 95 € + alv.  Kopioi ensin tämä salasana  sX7ARc8YsHyT ja katso tästä todellinen esimerkki tuloksista.

 

Tilaa mittaus tai pyydä lisätietoja sähköpostilla spiik [ät] spiik.fi tai puh. 050 2333