Leadership-polku on organisaatioiden esihenkilöiden johdattamista valmentavan johtajuuden ja yhteisöohjautuvuuden pariin. Polussa esihenkilöt valmistautuvat jakamaan johtajuutta, oppivat uuden työelämänä tapoja ja luovat keskinäisen verkoston, jonka mallin he tulevat monistamaan työntekijöilleen. Polun tarkoitus on, että organisaatio huoltaa itse itseään ja valmentaa uudet työntekijät organisaation kulttuurin mukaisesti. Leadership-polku elää ja päivittyy uusien tarpeiden ilmaantuessa.

Työkaluina toimivat yhteisöohjautuvuuden työkalut, joissa ideana on johtajuuden jakaminen. Sen avulla voidaan esimerkiksi poistaa tai vähentää ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi konflikteihin henkilöstön piirissä, alisuoriutumiseen, palautteiden antamiseen ja vastaanottamiseen ja sitoutumiseen. Jotta saadaan todellista hyötyä yhteisöohjautuvuuden ajatuksista ne sovelletaan johtamisen eri tasoilta.

Ymmärtämällä minkälaista johtajuutta jokainen tiimi ja yksilö kaipaa ja tarvitsee, löydetään ohjelman avulla tilanteisiin parhaiten sopivat käytännöt. Kokonaisuudessa on kyse siitä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, prosessit toimivat, asetetut tavoitteet saavutetaan, henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut sekä töiden tekemiseen että työskentelytapojensa kehittämiseen.

Valmennuspolun vaiheet

  • Luodaan valmennuspolku, jossa valitaan valmennus, prosessit, itseopiskelu ja tavoitteet. Polun muotoilu tapahtuu nimettyjen “edelläkävijöiden” kanssa. Kun polun ensimmäinen versio on valmis, avataan polku muille. 
  • Palveluntarjoaja osallistuu polun suunnitteluun ja toteutukseen. Valmennuspolun muotoilun yhteydessä edelläkävijöistä nousee esiin asiaan omistautuneita eli avainhenkilöitä. Avainhenkilöt toimivat sanansaattajina, opastajina ja innostajina muille polkua kulkeville.
  • Luodaan yhteisöohjautuva verkosto, jossa yhteisö hoitaa itseään ja vertaistuki rinnastetaan lähiesihenkilön työhön.

Yhteistyövalmennus

Valmennuksen toinen kouluttaja on isäni Karl-Magnus Spiik

Karl-Magnuksella on yli 35 vuoden kokemus valmennuksista, joissa kaikissa on henkilökeskeinen ja osallistava työote: organisaatiot eivät opi eivätkä tee – ihmiset oppivat ja tekevät. Osaaminen kattaa yhteisöohjautuvuuden sisältö- ja menetelmäosaamisen. Kokemus kattaa myös pidempiaikaisten muutoshankkeiden ohjaamisen, josta alla on kolme esimerkkiä.

Kysy lisää, yhteystiedot sivun alalaidassa